معماری جهان

معماری مصر ( آموزش رایگان )

معماری مصر شامل ۷۸ اسلاید دوره بندی معماری معاصر ۱- باستانی ۲- اسلامی ۳- مدرن – معماری دوره باستان ۱- معماری پادشاهی کهن ۲- معماری پادشاهی میانه ۳- معماری پادشاهی جدید – معماری پادشاهی کهن ۱-مقابر مصطبه ای ۲-هرم پله پله ای زوسر ۳-اهرام ثلاثه مصر ۴-ابوالهول ۵-معبد دره هرم خفرع معماری پادشاهی میانه ۱-مقابر صخره ای در بنی حسن ۲-معبد منتوحوتب معماری پادشاهی جدید ...

ادامه نوشته »

معماری باروک ( آموزش رایگان )

معماری باروک شامل ۵۸ اسلاید فهرست مطالب : نام دوره زمان تحول انديشه عوامل ظهور انديشه محل بروز انديشه زمينه هاي توسعه انديشه مقياس گسترش انديشه موضوع  انديشه تبلور فيزيكي انديشه

ادامه نوشته »