خانه » بانک پروژه » تحلیل فضاهای شهری

تحلیل فضاهای شهری

نظریه های ساخت شهری

نظریه های ساخت شهری Theories of Urban Construction شامل ۱۵۳ اسلاید نظریه ساخت حلقوی یا دوایر متحدالمرکز نظریه ساخت قطاعی نظریه ساخت ستاره ای نظریه ساخت چند هسته ای نظریه ساخت عمومی نظریه ساخت خطی یا کریدوری نظریه ساخت صنعتی نظریه ساخت عمودی نظریه ساخت گسترده نظریه ساخت شهر با بررسی های آماری نظریه باغشهر نظریه پترمن نظریه موریس دوی ...

ادامه نوشته »