خانه » معماری » معرفی معماران

معرفی معماران

کامران دیبا

کامران دیبا(طباطبایی) متولد سال ۱۳۱۷ تهران فارغ التحصیل رشته معمارى و شهرسازى دانشگاه هاروارد واشنگتن اقامت دائمى در اسپانیا در سال هاى پس ازانقلاب

ادامه نوشته »